Advies

Naast ontwerp geeft MMiS 3D ook advies op ruimtelijk en stedelijke vraagstukken. Projecten bekijkt ze graag integraal, haar focus ligt daarbij vooral op de gebruiker van het gebied. Daar DOEN we het uiteindelijk voor!

Impressie projecten:

Logo van Kinderklankbord Doorwerth
Kinderklankbord Doorwerth in opdracht van Kerngroep Centrumplan (2016)
Impressie schets informatiepunt Ginkelse heide
Verkennend onderzoek Dropzone in opdracht van gemeente Ede (2015)