MMiS 3D

Ilja is MMiS 3D, als ontwerpster ga ik uit van een verhaal, een beleving die verbeeld moet worden. Dit doe ik zowel grafisch en als ruimtelijk. De kracht van mijn ontwerp is dat men het verhaal kan begrijpen. 
 
Naast ontwerp geef MMiS 3D ook advies. Dit kan op gebied van ruimtelijke vraagstukken, burgerparticipatie en sociale verduurzaming. De focus ligt vooral op het creëren van draagvlak, het zichtbaar maken van ontwikkelingen en vooral samen dingen doen!  

Naast het ontwerpen geeft ik ook cultuureducatie op basisscholen met mijn bedrijf 3D Atelier stad & land. Voor de klas staan geeft mij energie, daarnaast vind ik het belangrijk om leerlingen door een andere bril naar hun eigen omgeving te laten kijken.